Konusunda lider olma vizyonunu kapasitesini arttırarak sürdüren şirketimizin; çalışanına değer veren, değişime açık, kaynaklarını verimli kullanan, çevre ve iş güvenliğine duyarlı, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarının yaratıcılığından güç alarak müşteri odaklı bir şirket olması yolunda insan kaynağını verimli bir şekilde kullanmak hedefimizdir.

Bizim için insan; kaynak değil, kaynaklarımızı kullanan en değerli varlığımızdır. Bu kapsamda önce insan anlayışıyla sürekli gelişen bir İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi oluşturacağız.

İşe alımlarda, şirketimizin faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak, kendisini sürekli geliştiren, pozitif, değişim ve gelişime açık, başarı motivasyonu yüksek, ekip çalışmasına ve takım ruhuna inanan, kaynaklarını ve zamanı doğru kullanan ve aynı zamanda sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek ve araştırmacı bireylerle çalışmak için insan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınması ile ilgili çağdaş seçme yerleştirme metodları uygulayacağız. Bizi hedefimize götürecek olan; sistematik ve stratejik düşünen, ben yerine biz diyen, geleceğimizi şekillendirme potansiyeline sahip en uygun adayı sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da dikkate alarak değerlendirecek, adayları eşit fırsatlar sunmaya yönelik şeffaf süreçlerle işe alacağız.

Performans Yönetim Sistemi ile; kuruluş hedeflerimizle bireysel hedeflerin uyumlu olmasını sağlayarak çalışanların yetkinlik, beceri ve performanslarını ortak ilkeler çerçevesinde objektif bir şekilde izleyerek değerlendirecek, personelin kendi çalışmalarının sonuçlarını görmesine ve bireysel başarısının sonuçlarını değerlendirmesine olanak sağlayacak, yüksek performansı bir kültür haline getirip beklenenin altında kalan performansın gelişmesine destek olacağız.

Toplam Kalite Yönetimi felsefesi çerçevesinde, şirketimizin değerini oluşturan en önemli faktörün çalışanları olduğunu hep gözönünde tutarak, çalışanlarımızın işinin niteliğinde meydana gelen her türlü gelişme ve değişmelerden geri kalmaması, görev tatmininin yükseltilmesi, iş ortamında daha başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan ve sürekli gelişmesini sağlayacak bir eğitim ve motivasyon sistemi oluşturacağız.

Çalışanlarımızı, kendini bulunduğu konumun üzerindeki sorumluluklar için hazırlayan bir kariyer yönetim sistemi oluşturacak ve geliştireceğiz. Eğitim, gelişim, kariyer ve ücret kaynaklarının kullanımında fırsat eşitliği sağlayacak ve çalışan memnuniyetini sağlayan değer odaklı bir yönetim yapısı oluşturacağız.

Çalışma ortamında, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün kriterlerine uygun olarak, yürütülen hizmetin niteliğine uygun, liderlik ve yaratıcılığın teşvik edildiği özgüven, disiplin, katılım kavramları üzerine inşa edilmiş, karşılıklı saygının hakim olduğu, adil, iletişime açık ve şeffaf bir atmosfer yaratacağız. Verimli çalışmanın gerektirdiği düzenli ve temiz ortamı sağlarken iş emniyeti ve işçi sağlığı açısından güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratacak ve bu ortamın devamlılığını sağlayacağız.

Tüm çalışanların yaptıkları her işi düşünerek ve sorgulayarak yapmalarını sağlayacak, her bir çalışanımızı kendi işinin lideri olarak görüp bireysel gelişim olanakları hazırlayarak potansiyellerini ortaya çıkaracakları ve geliştirecekleri katılımcı iş ortamını oluşturacağız.

Çalışanlarımızın stratejilerini planlarken sadece kısa vadeli çözümler üzerine odaklanmak yerine, uzun vadede değer yaratmak için hedef koymalarını teşvik ederek "Şirketimizin Değeri"ni arttıracağız.

Bunları yaparken çalışanlarımızın sosyal hayatlarını devam ettirmelerine özen göstereceğiz.