Şirketimizin vizyon ve misyonu doğrultusunda teknolojide liderliği “önce yetkin insan” anlayışıyla karşılayacağız.

Sürekli gelişen, farklılıklara açık, insanları özgür düşünceye teşvik eden, bilime ve teknolojiye dayalı İnsan
Kaynakları uygulamalarıyla dijital imkanları da kullanarak Çağdaş çözümleri hayata geçireceğiz.

Nitelikli İnsan Gücünü oluşturarak şirketimizin faaliyetlerini verimli bir şekilde yerine getirebilmesine katkıda
bulunuruz. Bütünsel Yetenek Yönetimi çerçevesinde kritik pozisyon belirleme, yedekleme, yetkinlik ölçme ve
performans değerlendirme sistemleri kurarak organizasyonumuzun geleceğini inşa edeceğiz. Çalışanlarımızın
işinin niteliğinde meydana gelen her türlü gelişim ve değişimlere uyum sağlamasını, görev tatmininin
yükseltilmesini, iş ortamında daha başarılı olabilmeleri için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları
kazanmalarını ve sürekli gelişmelerini sağlayacak Eğitim ve Gelişim sistemini “yetkin insan gücü yetkin kurum”
felsefesiyle kuracağız.

Esnek, hızlı, gelişim ve dönüşüm fırsatlarını değerlendiren güncel İnsan Kaynakları modellerini şirketimiz
bünyesinde uygulayarak Çevik bir organizasyon yapısına sahip olacağız.

İş disiplinimizde Sistematik Yaklaşımı benimseyerek, kişiye bağlı olmadan, anlaşılabilir, geliştirilebilir ve
sürdürülebilir sistemlerle hareket ederiz.

Ulaşılabilir ve Çözüm Odaklı bir fonksiyon olarak tüm talep ve geri bildirimleri değerlendirir, öneriler sunar ve hızlı
bir şekilde ihtiyaca uygun aksiyonlar üretiriz.

Herkes tarafından anlaşılabilir, adil, genel kabul gören uygulamaları esas alan, gerçekçi, gözlemlenebilir çalışmalar
yürütürüz. Aynı zamanda, analitik yaklaşımla hareket eden, anlaşılabilir ve tüm paydaşlarımıza karşı hesap
verilebilir Şeffaf faaliyetlerde bulunuruz.

İşe alım, kariyer, ücret belirleme, eğitim, sosyal imkanlar gibi tüm İnsan Kaynakları faaliyetlerinde, mevzuatı, toplu
iş sözleşmesini, etik kuralları, standartları ve kurum içi prosedürleri Fırsat Eşitliğini gözeterek eksiksiz uygularız.

Tehlike ve ramak kala bildirim sistemi, İSG eğitimleri, İSG Kurul toplantıları ve saha gözetimleri gibi
uygulamalarımızla tüm çalışanlarımızın katılımını sağlayarak İş Sağlığı ve Güvenliğini süreçlerimizde birinci öncelik
olarak görüyoruz.

Ülkemizde ve dünyada toplumsal hayata değer katan projelere öncülük ederek Sürdürülebilirlik bilincine sahip
kurum kültürü oluşturacağız.