Tekno Kauçuk Sanayii AŞ olarak,

Kurumumuz ve paydaşlarının kritik bilgi varlıklarının güvenliği ve iş sürekliliğimizin sağlanması amacı ile;

  • ISO/IEC 27001 standardı referans alınarak kurulmuş olan bilgi güvenliği yönetim sistemimizin sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
  • İş stratejisi ve amaçlarına uygun olarak bilgi güvenliği hedef ve prensiplerinin desteklenmesi,
  • Risk değerlendirme ve risk yönetimi yapısı dâhil amaç ve kontrolleri belirlemek için gerekli yapının oluşturulması,
  • Yasa ve sözleşme gerekliliklerine uyulması,
  • Güvenlik eğitimi, bilinçlendirme, iş sürekliliği yönetimi, bilgi güvenliği ihlalinin yaptırımlarının belirlenmesi, uygulanması,
  • bilgi güvenliği hatalarının raporlanması dâhil Bilgi Güvenliği Yönetimi için genel ve özel sorumlulukların tanımlanması

için gerekli faaliyetleri yerine getiririz.