Faaliyetlerimizin tüm adımlarında “Önce İnsan” prensibi ile hareket ederken,

Çocuk İşgücü çalıştırmamayı, Zorla veya gönülsüz işgücü çalıştırmamayı, Etik işe alım yapmayı,

Emniyetli ve sağlıklı işyeri sağlanması ve bu konuda düzenli eğitim verilmesi ve yönetim personelinin sağlık ve emniyet şartlarından sorumlu olmasını,

Sendika Kurma / Sendikaya Katılma Özgürlüğü ve Toplu Pazarlık Hakkını savunmayı,

Ayrımcılık ve tacizin her türünü yasaklamayı, kadın haklarını korumayı, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı gözetmeyi, azınlık ve yerel halkın haklarını korumayı, toprak, orman ve su haklarının korunması ve zorla tahliyenin önlenmesi,

Disiplin uygulamalarında fiziksel cezalandırmayı, zihinsel veya fiziksel cebiri ve sözlü istismarı yasaklamayı,

Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yükümlülüklere ve fazla mesaide gönüllülük esasına uymayı,

Ücret politikasının asgari geçim standardına uygun olmasını, kesintilerin iyice açıklanmasını ve disiplin uygulamasında dikkate alınmamasını, her ne amaçla olursa olsun kişi ve kuruluşlardan hiçbir şekilde rüşvet alınıp/ verilmemesini,

Özel veya kamu güvenlik güçlerinin kullanımına dikkat edilmesi,

Yönetim Sisteminin; SA8000 standardının ve ulusal kanunun bütün unsurlarını içeren sosyal sorumluluk konusunda şirket çapında bir politikayı, yönetim görevlilerinin tayin edilmesini, taşeronların kontrolünü, sürekli uygulamayı ve düzeltici tedbirleri ve uygunluğu gösteren kayıtları içermesini, iş etiği kurallarının tüm çalışanlara aktarılmasını ve bu kurallara uygunsuzluk tespit edildiğinde etik bildirimlerin Sosyal Performans Ekibine iletilmesi ve gerekli tüm aksiyonların alınmasını,

Ulusal ve diğer geçerli yasalara ve şirketin kabul edilen diğer gerekliliklere uymayı ve uluslararası belgeler ve tercümelerine saygılı olmayı,

Mevzuatta ve kendi etik kurallarının gerekliliklerinde ve diğer şirket gerekliliklerinde olabilecek değişiklikleri dikkate alarak sürekli iyileştirme için düzenli olarak bu politikayı gözden geçirilmeyi,

Bu politikanın etkin olarak belgelenmiş, uygulanmakta, sürdürülmekte, iletilmekte ve anlaşılır bir formatta, üst yönetim  dahil olmak üzere çalışan, sözleşmeli veya firmayı herhangi bir şekilde temsil eden tüm personelin ulaşımına açık olmasını sağlamayı,

İstendiğinde politikanın etkin bir formda ve biçimde ilgili tarafların ulaşımına açık olmasını taahhüt ederiz.