Sektörümüzdeki yasal, teknik ve ticari gerekliliklerin yanı sıra, içinde bulunduğumuz doğaya, topluma ve sonraki nesillere karşı sorumluluğumuzun bilinci ile sosyal sorumluluk çalışmalarına önem ve öncelik veriyoruz. Bu kapsamda, sosyal sorumluluk prensipleri doğrultusunda uzun vadeli ve sürdürülebilir faaliyetler planlamakta ve yürütmekteyiz.

Gelecek Nesillere Daha Temiz Bir Çevre!

Çevre politikamız doğrultusunda; tüm faaliyetlerimiz ve yatırımlarımız, çevre boyutları ve etkileri dikkate alınarak planlanır.

Yasal şartların ve ISO 14001 gerekliliklerinin ötesinde düzenlemeler ve periyodik kontrollerle çevresel boyutlarımızın takibi yapılır.

Daha az hammadde kullanımı sağlayan ürün tasarımları tercih edilir.

Daha az atık üreten proses tasarımları gerçekleştirilir.

Verimlilik artırma projeleri yürütülür.

Enerji tüketimini azaltmaya yönelik enerji yönetimi çalışmaları yürütülür.

Elektronik veri yönetimi ile kağıt tüketimi azaltılır.

Mümkün olduğunca tekrar kullanılabilen paketlemeler tercih edilir.

Atıklarımızın azaltılması, geri dönüşümü ve uygun bertarafı için kampanyalar oluşturulur.

Ağaç dikim kampanyaları yürütülür.

 

Uzaklar Yakın Olsun!

Afet vb. durumlarında yardımlaşmayı hızlandırmak amacıyla toplu yardımlar organize edilir. Van'da meydana gelen doğal afetten sonra bölge insanımızın yaralarını bir nebze de olsa sarmak ve acılarını paylaşmak üzere şirket olarak 4 Kasım 2011 tarihinde KIZILAY'a kan bağışında bulunulmuştur.

Eğitim Temelli İlerleme!

Öğrenciler için bilinçlendirme gezileri düzenlenir.

İmkânsızlıkları ortadan kaldırmak için öğrencilere burslar verilir.

Genç nesillerin eğitimine destek amaçlı okullara bağışlar gerçekleştirilir. GOSB Tadım Jale Yücel Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'ne yaptımız katkılardan dolayı, ilgili lisenin bir sınıfına şirketimizin adı verilmiştir.

Hep Beraber Hep Daha İyiye!

Sektörel gelişmeleri desteklemek için ilgili kurum ve derneklere üyelikler ile aktif katılım sağlanır.

Üniversiteler ile ortak projeler yürütülür.

Önce İnsan!

İş Sağlığı ve Güvenliği politikamız doğrultusunda tüm faaliyetlerimiz ve yatırımlarımız, çevre boyutları ve etkileri dikkate alınarak planlanır.

Yasal şartların ve BS OHSAS 18001 gerekliliklerinin ötesinde düzenlemeler ve periyodik kontrollerle iş sağlığı ve güvenliği risklerimizin takibi yapılır.

Çalışma koşullarının sektörde örnek seviyede olması için sürekli iyileştirme çalışmaları yürütülür.