İşimizin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü ticari mali ve diğer iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak durduğumuzu,

Şirketimize ait gizli bilgileri ve mülki hakları koruyacağımızı ve 3. taraflarla paylaşmayacağımızı,

Müşterilerimize ve tedarikçilerimize ait gizli bilgileri ve mülki hakları koruyacağımızı ve müşteri, tedarikçi bilgisi dışında 3. taraflarla paylaşmayacağımızı,

Faaliyetlerin tarafsız bir şekilde yürütülmesinden sorumlu olduğumuzu ve tarafsızlığı tehlikeye düşürecek ticari, mali ya da diğer baskılara izin vermeyeceğimizi,

Yeterlilik, tarafsızlık, karar verme ve çalışmamızla ilgili dürüstlüğe olan güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmayacağımızı, her ne koşulda olursa olsun kişi veya kuruluşlardan rüşvet almayacağımızı ve vermeyeceğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

Diğer Politikalarımız