Tekno Kauçuk, mobilite ve beyaz eşya alanlarındaki dinamik elastomer parçalar için küresel ihtiyaçları karşılarken, öncelikle iş sağlığı ve güvenliğinin korunmasını temel ilke kabul ederek, aşağıda yazılı temel prensipleri taahhüt eder.

 • Yaralanma ve hastalıkları önlemek için güvenli, sağlıklı çalışma koşullarını sağlar. İş yerinde ergonomik çalışma ortamını oluşturur.
 • Sıfır kayıp amacıyla olayları en aza indirmeye yönelik hedefleri takip eder.
 • Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak için faaliyetleri takip eder.
 • Tüm önlemlere karşın gerektiğinde kişisel koruyucu donanımları sağlar.
 • Objektif ve etkin olay ve kaza yönetimi uygular.
 • Ürün ve proses tasarımlarında ve yatırımlarda, güvenlik ve sağlık faktörlerini ön planda tutar.
 • Risk analizleri ve teknolojik gelişmeleri takip ederek tüm makinelerde gerekli güvenliği sağlar.
 • Acil durum plan ve tatbikatlarıyla önceden hazırlıklı olur. Yangın önlemlerini alır.
 • Çalışanlara ve temsilcilerine danışarak katılımlarını sağlar.
 • Yasal ve diğer uygunluk yükümlülüklerini yerine getirir.
 • İSG yönetim sistemini sürekli iyileştirir.