Tekno Kauçuk, mobilite ve beyaz eşya alanlarındaki dinamik elastomer parçalar için küresel ihtiyaçları karşılarken, öncelikle iş sağlığı ve güvenliğinin korunmasını temel ilke kabul ederek, aşağıda yazılı temel prensipleri taahhüt eder.

Yaralanma ve hastalıkları önlemek için güvenli, sağlıklı çalışma koşullarını sağlar. İş yerinde ergonomik çalışma ortamını oluşturur.

 

  • Sıfır kayıp amacıyla olayları en aza indirmeye yönelik hedefleri takip eder.
  • Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak için faaliyetleri takip eder.
  • Tüm önlemlere karşın gerektiğinde kişisel koruyucu donanımları sağlar.
  • Objektif ve etkin olay ve kaza yönetimi uygular.
  • Ürün ve proses tasarımlarında ve yatırımlarda, güvenlik ve sağlık faktörlerini ön planda tutar.
  • Risk analizleri ve teknolojik gelişmeleri takip ederek tüm makinelerde gerekli güvenliği sağlar.
  • Acil durum plan ve tatbikatlarıyla önceden hazırlıklı olur. Yangın önlemlerini alır.
  • Çalışanlara ve temsilcilerine danışarak katılımlarını sağlar.
  • Yasal ve diğer uygunluk yükümlülüklerini yerine getirir.
  • İSG yönetim sistemini sürekli iyileştirir.