Tekno Kauçuk, mobilite ve beyaz eşya alanlarındaki dinamik elastomer parçalar için küresel ihtiyaçları karşılarken, sürdürülebilir yarınlar için çevre bilinciyle, aşağıda yazılı temel prensipleri taahhüt eder.

 

  • Amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için bilgi ve gerekli kaynakların varlığını sağlar.
  • Ürün ve proses tasarımlarında ve yatırımlarda, çevre ve enerji faktörlerini değerlendirir.
  • Kirliliği önleyecek düzenlemeler sağlar, çevreyi korur. Atıkları azaltır, yeniden kullanımı, olabildiğince geri dönüşümü destekler.
  • Hava kalitesini takip eder ve yasal sınırlara uygun düzenlemeler yapar. Sera gazı emisyonu ile ilgili gelişmeleri, ölçme ve azaltma için gerekli faaliyetleri takip eder.
  • Enerji verimliliği için proses iyileştirmeleri yapar ve yenilenebilir enerji kaynaklarını takip eder. Ürün ve hizmet tedariğinde enerji performansını etkileyen, enerji bakımından verimli seçeneklere öncelik verir. Enerji performansının iyileştirilmesini dikkate alan tasarım faaliyetleri yürütür.
  • Su kalitesini koruyan ve tüketimini azaltan sistemler kullanır.
  • Sürdürülebilir kaynak kullanımı, iklim değişikliğinin azaltılması ve uyumu için son gelişmeleri takip eder.
  • Sorumlu kimyasal yönetimiyle yasal ve ilgili düzenlemelere uygun alım, saklama, kullanım ve imha için gerekli altyapı ve sistemi sağlar, çatışmalı ve yasaklı malzemeleri kullanmaz.
  • Çevre, enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimine ilişkin uygulanabilir yasal şartları ve diğer uygunluk yükümlülüklerini yerine getirir.
  • Çevre ve enerji performansının artırılması için çevre ve enerji yönetim sistemini sürekli iyileştirir.