Tekno Kauçuk, mobilite ve beyaz eşya alanlarındaki dinamik elastomer parçalar için küresel ihtiyaçları karşılarken, sürdürülebilir yarınlar için çevre bilinciyle, aşağıda yazılı temel prensipleri taahhüt eder.

Ürün ve proses tasarımlarında ve yatırımlarda, çevre faktörlerini değerlendirir.

Kirliliği önleyecek düzenlemeler sağlar. Atıkları azaltır, yeniden kullanımı, olabildiğince geri dönüşümü destekler.

Hava kalitesini takip eder ve yasal sınırlara uygun düzenlemeler yapar. Seragazı emisyonu ile ilgili gelişmeleri takip eder, ölçme ve azaltma için gerekli faaliyetleri gerçekleştirir.

Enerji verimliliği için proses iyileştirmeleri yapar ve yenilenebilir enerji kaynaklarını takip eder.

Su kalitesini koruyan ve tüketimini azaltan sistemler kullanır.

Sürdürülebilir kaynak kullanımı, iklim değişikliğinin azaltılması ve uyumu için son gelişmeleri takip eder.

Sorumlu kimyasal yönetimiyle yasal ve ilgili düzenlemelere uygun alım, saklama, kullanım ve imha için gerekli altyapı ve sistemi sağlar, çatışmalı ve yasaklı malzemeleri kullanmaz.

Yasal ve diğer uygunluk yükümlülüklerini yerine getirir.

Çevre performansının artırılması için çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirir.

Diğer Politikalarımız