Otomotivbeyaz eşyasavunma ve kauçuk sanayine hizmet eden firmamız, çalışanlarının çevre, iş sağlığı ve güvenliği bilincini arttırmayı ve bu anlamda çevrenin, çalışanın sağlığı ve güvenliğinin korunmasını temel ilke kabul ederek, aşağıda yazılı temel prensipleri politika olarak benimsemektedir.

Prensiplerimiz;

  • Doğal kaynaklar, enerji ve hammaddelerin etkin kullanılmasını sağlamak, çevreyi korumak,
  • Atıkların azaltılmasını ve zararsız hale getirilmesini sağlamak, kirliliği önlemek,
  • Yeniden kullanımı, olabildiğince geri dönüşümü desteklemek,
  • Yaralanma ve hastalıkları önlemek için sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarını sağlamak; tehlikeleri ortadan kaldırmak,
  • Yatırımlarda ve tasarlanan ürünlerde çevre, sağlık, güvenlik faktörlerini ön planda tutmak,
  • Çalışanlara ve temsilcilerine danışarak katılımlarını sağlamak,
  • Yürürlükteki çevre ve iş güvenliği ile ilgili yasal ve diğer yükümlülükleri yerine getirmek,

Ve tüm bu konuları çalışan sağlığını ve güvenliğini ön plana çıkaran çevreci bir anlayışla sürekli olarak iyileştirmektir.

Diğer Politikalarımız